Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Arletta Kuśmierczyk


Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00, w piątki w godzinach od 8:00 do 15:00

Adres kancelarii:

ul. Kościelna 4, 05-200 Wołomin

NIP: 666-188-60-38, REGON: 145339393


Przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 16:00

numer telefonu stacjonarnego: 22 760 02 78

numer telefonu komórkowego: 602 333 904

fax: 22 760 81 08

e-mail: wolomin.kusmierczyk@komornik.pl

Wpłat na poczet spłaty dochodzonych należności oraz zaliczek można dokonywać bezpośrednio w kancelarii bądź na poniżej podany rachunek bankowy z podaniem sygnatury sprawy lub imienia i nazwiska  dłużnika.

Rachunek bankowy prowadzony przez bank BPH S.A. oddział w Wołominie

 

o numerze: 12 1060 0076 0000 3280 0004 8038