Komornik posiada dostęp:

  • do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK),
  • do systemu OGNIVO,
  • do systemu PESEL-Net,
  • do systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych - EKW,
  • oraz do elektronicznego systemu sądowego (e-sąd), który umożliwia egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.